LLOC VACANT
ZONA
ADMINISTRATIU/VA DEP.QUALITAT

Definir i implementar els processos de control de qualitat de matèries primes, components i productes acabats. Col.laborar en l'aplicació i actualització de les normes de qualitat dels procediments, processos i productes i vetllar pel seu compliment.

Osona Nord
PROJECT LEADER

Ser responsable de la gestió i lideratge de cadascun dels diversos projectes d´industrialització paral.lels en el temps, coordinant, dinamizant, controlant o realitzant, segons s´escaigui, les diverses activitats associades. 

 

Osona Nord
ARQUITECTE TÈCNIC

Dirigir les obres de la companyia, gestionant els recursos materials i el personal que hi intervé, en funció de les necessitats de cada moment i dels pressupostos assignats, vetllant per la qualitat del servei i la satisfacció dels clients.

Osona
TÈCNIC DE QUALITAT

Gestionar i millorar els sistemes de qualitat en la fase de producció per aconseguir una reducció de les no conformitats. Supervisar les activitats de verificació i control i avaluar la qualitat dels productes.

Ripollès
ACCOUNT MANAGER (MERCAT FRANCÈS)

Donar suport al departament comercial, des de les oficines, en el manteniment i ampliació de la cartera de clients i l'òptim posicionament de la diversa gamma de productes amb l'objectiu d'esgotar els estocs diaris de producte fresc.

Blanes
DIRECTOR DE COMPRES

Dissenyar, implantar i supervisar la gestió de les compres i aprovisionament de matèries primeres, equips, subministraments i productes auxiliars, negociant directament amb els proveïdors les condicions dels contractes.
Controlar els estocs periòdicament per tal de garantir l'adequat subministrament de matèries primeres i consumibles amb la cadència i cost òptim per a l'empresa.

Osona
CONSULTOR ÀREA LABORAL

Assessorar als clients en tot allò referent a l'àrea laboral (contractació, retribució, desvinculació i litigació). Es responsabilitzarà de la tramitació de tota la documentació de l'àrea laboral dels clients assignats, vetllant per l'adequació de la mateixa a la legislació vigent.

Vic
AUXILIAR OFICINA TÈCNIC-COMERCIAL

Donar suport al departament tècnic comercial en tasques d'atenció al client i gestió de documentació (confecció de pressupostos, elaboració de plànols, redacció d'informes, etc).

Osona sud
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de venda, promoció i distribució de sistemes i serveis TIC per a Hospitals en l'àmbit de la Unió Europea. Dirigir l'equip comercial i supervisar les delegacions i distribuïdors.

Osona
TÈCNIC DE MANTENIMENT

Realitzar els programes de manteniment preventiu, predictiu i correctiu, tant dels equips productius (principalment maquinària de fred industrial), com de les pròpies instal.lacions de la companyia, atenent els errors i reparacions.

Gironès/La Selva/Maresme/Baix Empordà
FAMILY BANKER

Realitzar visites comercials a particulars i donar assessorament financer als clients per tal d'oferir els serveis i productes de la companyia.

Osona
RESPONSABLE DISSENY PECES DE PLÀSTIC

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el disseny de peces de plàstic molt tècniques. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés. 

Osona
DIRECTOR I+D

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el departament d’I+D de l'empresa. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés.

Osona
INTAC VIC - Recursos Humans
Ronda F. Camprodon, 18 baixos·08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 · Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM