LLOC VACANT
ZONA
AUXILIAR OFICINA TÈCNIC-COMERCIAL

Donar suport al departament tècnic comercial en tasques d'atenció al client i gestió de documentació (confecció de pressupostos, elaboració de plànols, redacció d'informes, etc).

Osona sud
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de promoció, venda i distribució de sistemes TIC pel sector sanitari en l'àmbit de la Unió Europea. Coordinarà les delegacions i distribuïdors, així com el marketing i publicitat corporativa.

Osona
COMPTABLE

Cerquem persona per a realitzar tasques comptables en important empresa d'electrònica de la comarca: informatitzar dades comptables, estadístiques i financeres; realitzar els diferents càlculs comptables ( costos, salaris, previsions d'ingresos i reemborsaments, etc );confeccionar documents fiscals;donar suport en l'elaboració dels estats de comptes de la companyia, etc. 

 

Vic
TÈCNIC COMPTABLE

-Informatitzar dades comptables i financeres i realitzar els diferents càlculs comptables. 

-Donar respostes tècniques i assessorament en matèria de comptabilitat i fiscalitat als clients (empreses i particulars). 

-Confeccionar la liquidació d'impostos trimestrals (IVA, etc.) i la fiscalitat d'empreses (autònoms, societats limitades,...).

-Realitzar declaracions de renda. 

Torelló
COMERCIAL TRANSPORTS

Implementar els objectius de venda a la zona de Catalunya d'empresa dedicada al transport de paqueteria, fidelitzant de forma òptima la cartera de clients assignada i ampliant-la sempre que sigui possible.

Osona
TÈCNIC COMPTABLE

-Informatitzar dades comptables i financeres i realitzar els diferents càlculs comptables. 

-Donar respostes tècniques i assessorament en matèria de comptabilitat i fiscalitat als clients (empreses i particulars). 

-Confeccionar la liquidació d'impostos trimestrals (IVA, etc.) i la fiscalitat d'empreses (autònoms, societats limitades,...).

-Realitzar declaracions de renda. 

Vic
TÈCNIC COMERCIAL

Visitar clients de la província de Barcelona amb l'objectiu d'ampliar i consolidar la cartera de clients en aquesta zona.
Assessorarà des d'un punt de vista tècnic als clients respecte els productes comercialitzats.

Osona
MUNTADOR ALTA TENSIÓ

Realitzar tasques de muntatge i posta en marxa de maquinària i instal.lacions a nivell nacional i internacional en una de les companyies líders en fabricació de cable a nivell mundial.

Osona
PROJECT LEADER

Ser responsable de la gestió i lideratge de cadascun dels diversos projectes d´industrialització paral.lels en el temps, coordinant, dinamizant, controlant o realitzant, segons s´escaigui, les diverses activitats associades. 

 

Osona Nord
TÈCNIC DE MANTENIMENT

Realitzar els programes de manteniment preventiu, predictiu i correctiu, tant dels equips productius (principalment maquinària de fred industrial), com de les pròpies instal.lacions de la companyia, atenent els errors i reparacions.

Gironès/La Selva/Maresme/Baix Empordà
CAP DE PRODUCCIÓ

Gestionar i coordinar totes les activitats que es desenvolupen a la planta de producció, supervisant l'acompliment eficaç dels programes de fabricació i vetllant per l'assegurament dels estàndards de qualitat, costos i seguretat establerts.

Osona
COMERCIAL

Visitar clients de l'àrea de Catalunya amb l'objectiu d'ampliar i consolidar la cartera de clients de l'empresa. Registrarà les demandes i organitzarà el seguiment dels clients per garantir l'òptim servei.

Osona
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL

Donar suport al cap del departament comercial en la realització de tasques administratives i d’atenció al client. 

Osona
TÈCNIC INFORMÀTIC

Donar suport tècnic als clients en la instal.lació i reparació d'equips informàtics i multifuncionals.

Vic
CAPATÀS

Liderar l'equip de treballadors de neteja de la ciutat de Vic i vetllar per complir amb els objectius de qualitat, organització del treball, clima laboral, eficàcia i rentabilitat.

Vic
ACCOUNT MANAGER (MERCAT NACIONAL O FRANçA)

Donar suport al departament comercial, des de les oficines, en el manteniment i ampliació de la cartera de clients i l'òptim posicionament de la diversa gamma de productes amb l'objectiu d'esgotar els estocs diaris de producte fresc.

Gironès
TÈCNIC S.A.T.

Organitzar, controlar i gestionar els SATS a nivell nacional i internacional, seguint les directrius marcades pel director tècnic. Vetllar per la qualitat del servei i la millora contínua.

La Selva
COMERCIAL EXPORT

Desenvolupar i implementar les activitats de promoció, venda i distribució dels productes de la companyia als mercats exteriors assignats.

La Selva
AUXILIAR TELEMARKETING

Donar suport al departament comercial realitzant trucades a clients de prestigiosa empresa de publicitat de Vic amb l'objectiu d'ampliar la cartera de subscriptors. També col.laborarà amb el marketing de fidelització i en la millora contínua del servei al client.

Vic
PROGRAMADOR INFORMÀTIC

Realitzarà tasques com a programador informàtic en empresa en creixement dins del sector alimentari. 

Osona
COMERCIALS

Busquem JOVES EMPRENEDORS, amb interès pel sector de la imatge personal, per a incorporar-se a equip comercial d'empresa dedicada a la distribució de productes de cosmètica per a professionals (perruqueries i centres de bellesa) de les marques Z-ONE CONCEPT, PRONAILS I DIEGO DALLA PALMA. Es resposabilitzarà d'ampliar i consolidar la cartera de clients de la zona assignada (comarques de la província de Girona, Barcelona o Tarragona).

Barcelona/Girona/Tarragona
FAMILY BANKER

Realitzar visites comercials a particulars i donar assessorament financer als clients per tal d'oferir els serveis i productes de la companyia.

Osona
RESPONSABLE DISSENY PECES DE PLÀSTIC

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el disseny de peces de plàstic molt tècniques. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés. 

Osona
DIRECTOR I+D

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el departament d’I+D de l'empresa. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés.

Osona
RESPONSABLE S.A.T.

Coordinar el departament de manteniment, exercint de mitjancer entre el departament de reparacions i gerència, gestionant les avaries i incidències de la maquinària de fred industrial.

Osona
INTAC VIC - Recursos Humans
Ronda F. Camprodon, 18 baixos·08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 · Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM